Chamrousse, 1800m  |  38-Isère (Massif de Belledonne)

Moyenne 2009/2019 :                 Sur 1an glissant :         

Tx moyen Tm moyen Tn moyen Ecart Tx Ecart Tm Ecart Tn
Moyenne 2009/2019 8.65 °C 5.72 °C 2.75 °C
Moyenne sur 1 an glissant 9.57 °C 6.50 °C 3.44 °C 0.92 °C 0.79 °C 0.69 °C


RR moyen jour RR cumulées Ecart RR moyen jour Ecart RR sur 1 an
Moyenne 2009/2019 3.0 mm 1083.3 mm
Sur 1 an glissant 3.4 mm 1241.0 mm 0.4 mm 157.7 mm