Chamrousse, 1800m  |  38-Isère (Massif de Belledonne)

Moyenne 2009/2019 :                 Sur 1an glissant :         

Tx moyen Tm moyen Tn moyen Ecart Tx Ecart Tm Ecart Tn
Moyenne 2009/2019 8.64 °C 5.70 °C 2.72 °C
Moyenne sur 1 an glissant 9.15 °C 6.12 °C 3.08 °C 0.51 °C 0.42 °C 0.36 °C


RR moyen jour RR cumulées Ecart RR moyen jour Ecart RR sur 1 an
Moyenne 2009/2019 3.0 mm 1067.1 mm
Sur 1 an glissant 2.9 mm 1041.6 mm -0.1 mm -25.5 mm